ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lan
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากรับใช้ด้วยบทเพลงมากกว่านี้
รูปภาพ
: