ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ส้ม
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
มีพระเจ้ามีชีวิต
รูปภาพ
: