ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คม
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เราคือบุตรของพระเจ้า
รูปภาพ
: