ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จูลี่
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hi ^^
รูปภาพ
: