ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ๊อฟ
อายุ
:
576 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
God loves me...
รูปภาพ
: