ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ying
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Nice too meet you. my name is Yuki ro Ying.^^
รูปภาพ
: