ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ใหญ่
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
ที่สุดของใจ
รูปภาพ
: