ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ying
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
น้องใหม่ คะ โปรดแนะนำด้วยจ้า
รูปภาพ
: