ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอนด์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สิงห์บุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ว่างๆก็มาคุย กันได้ นะคับ
รูปภาพ
: