ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nat
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
love love
รูปภาพ
: