ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ชื่นชมมากๆ
รูปภาพ
: