ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้องเล็ก
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อย่าปล่อยให้ตัวเองว่าง เดี๋ยวหลับ
รูปภาพ
: