ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yuyui
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
I could sing of your love forever
รูปภาพ
: