ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตรี
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
มนตรี
รูปภาพ
: