ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พูน
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีเจ้า
รูปภาพ
: