ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต่าย
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ ต่ายค่ะ
รูปภาพ
: