ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับผมชื่อไอซ์ครับ
รูปภาพ
: