ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อิ้งค์
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่ได้รับความรักเหมือนข้าพเจ้า
รูปภาพ
: