ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tip
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Sawadee ka
รูปภาพ
: