ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บ่าว
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู้จักครับ
รูปภาพ
: