ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โด่ง
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
www.kidsquestthailand.com
รูปภาพ
: