ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้ายดา
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
grown up in christ
รูปภาพ
: