ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ๊กกิ๊ก
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
God is the one!
รูปภาพ
: