ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มิ้น
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: