ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ป่อง
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีรักใดจะยิ่งใหญ่กว่ารักของพระเจ้า
รูปภาพ
: