ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิตย์
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
God loves me
รูปภาพ
: