ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊ก
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคับพี่น้องทุกท่าน ผมความหวังเลยคับ
รูปภาพ
: