ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ง๊องแง๊ง
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพราะว่า.....แม้ว่า
รูปภาพ
: