ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กี้ร์ haha
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
the way i'm happys
รูปภาพ
: