ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นัตตี้
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยู่โบสถ์บ้านสวนนะครับ
รูปภาพ
: