ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปังปัง
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ยะลา
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีรู้จักพี่น้องทุกคนครับ
รูปภาพ
: