ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
paew
อายุ
:
45 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
thai lady and young christain
รูปภาพ
: