ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tukta
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Name Tukta Nice 2 meet U
รูปภาพ
: