ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชีวิตเราพระเจ้าได้กำหนดวางแผนไว้แล้ว
รูปภาพ
: