ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jiffy
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์
รูปภาพ
: