ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจ
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
หนูพึ่งรับเชื่อค่ะ
รูปภาพ
: