ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Aon
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Lord i give you my heart.
รูปภาพ
: