ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
zoom
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ผมชื่อzoom
รูปภาพ
: