ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อย
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: