ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตูน
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ข้าพเป็นเด็กเพชรบุรีนะจ๊ะ
รูปภาพ
: