ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นวย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: