ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Pond
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
Jesus Love You
รูปภาพ
: