ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อัจ
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีใครรักเราจริงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รักเรา
รูปภาพ
: