ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บ๊อบ
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
มหาสารคาม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
Jesus
รูปภาพ
: