ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ้ม
อายุ
:
575 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราทุกคนเป็นพี่น้องกันในองค์พระตริสต์
รูปภาพ
: