ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โป่ง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Amen
รูปภาพ
: