ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีคร้าบ
รูปภาพ
: