ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ouu
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ไม่ต้องรู้หรอก
รูปภาพ
: