ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชัย
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ซาหวาดดี คับ เพื่อนๆ ชาวคริส ทุกคน
รูปภาพ
: