ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ้ง
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ กุ้ง ยินดีที่ได้รู้จัก
รูปภาพ
: